d-logo

Flow coaching

Flow coaching on henkilön omiin positiivisiin voimavaroihin perustuva valmennusprosessi.

Valmennusprosessi sopii erityisesti esimiehille ja asiantuntijaroolissa työskenteleville sekä henkilöille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista sparrausta työhönsä. Valmennuksen tavoitteena on itseohjautuvuuden ja itsetuntemuksen lisääntyminen.

Flow on henkilökohtainen onnistumisen kokemus, joka ei ole riippuvainen palkitsemisesta.Flow on sisäisen kokemuksen optimaalinen tila,
joka edellyttää tietoisuudessa vallitsevaa järjestystä.
(Mihaly Chikszentmihaley)

Valmennus jäsentää omia työprosesseja luovalla ja innovatiivisella tavalla, tavoitteena on lisätä työntekijän itseohjautuvuutta.

Työskentely auttaa uudistamaan omaa työroolia, tuo joustavuutta ja uudenlaista näkemystä tiedostamisen kautta.

Itsen ja onnistumisen tutkiminen antaa voimia tarvittaviin muutoksiin.