d-logo

Työnohjaus

Intuition ja tunneälyn mestarikurssi

https://www.facebook.com/events/1496920827203463/

Voimapiiri

Voimapiiri on valmennusryhmä työelämässä tukea tarvitseville. Tavoitteena on henkilökohtainen prosessi, jossa tunnistetaan omia tarpeita ja haetaan ratkaisuja muutostarpeisiin.
Valmennuksen rakenne on työnohjauksellinen, työskentelyn sisältö henkilökohtaisempi ja terapeuttisempi. Ryhmä toimii luottamuksellisesti ja henkilökohtaisia rajoja kunnioittavasti. Osallistuja tekee omaa prosessiaan ja jakaa toisille haluamansa.

Työnohjaus on

menetelmä, jonka avulla työntekijä tai työyhteisö prosessoi työtään ja siihen liittyviä elementtejä työnohjaajan kanssa. Työnohjaus on kokemuksellista työskentelyä, jonka keskeinen menetelmä on vuorovaikutusprosessi. Työnohjaaja tuo työskentelyyn erilaisia vuorovaikutuksellisia interventioita, jotka valitaan työskentelyn tavoitteiden mukaan.
Työnohjaus sopii kehittämään ja tukemaan millaisia työprosesseja tahansa, koska työskentely muodostuu aina tilanteen mukaiseksi.

Työskentelyprosessi voi olla:

· yksilötyöskentely esimiehelle
· yksilötyöskentely työyhteisön jäsenelle
· ryhmätyöskentely työyhteisön jäsenille
· ryhmätyöskentely vertaisryhmälle
· koko työyhteisön työskentelyprosessi

Työskentelyn tavoitteena:

· jäsentämisen kautta suunnitella mahdollista kehittämistä ja muutoksia
· löytää ratkaisuja syntyneisiin pulmiin
· asiakas- ja palvelutilanteiden kehittäminen
· työntekijöiden ja/tai työyhteisön ammatillinen kasvu, johon liittyy oman ja toisten toiminnan   ymmärtäminen sekä yhteistyön kehittäminen
· ammatillinen kasvu, jonka tavoitteena on tukea työntekijän ja/tai työyhteisön
  omaa innovatiivisuutta ja jaksamista (FLOW COACHING-työskentely)

Työskentely tapahtuu:

· 1-2 tunnin jaksoissa yleensä kerran kuukaudessa
· koko prosessi kestää puolesta vuodesta 3-4 vuoteen

Työnohjausta kokemuksella, takana noin 5000 istuntoa ja pari sataa työyhteisöä.